Priručnik o građanskim inicijativama

Važnost građanskih inicijativa se ogleda u mogućnosti mobilizacije građana da se angažuju pri rješavanju problema koji su karakteristični za lokalne zajednice. One ukazuju na nedostatke, kao i manjak mehanizama učešća javnosti u donošenju odluka, te svojim djelovanjem zahtjevaju da građani budu ne samo uključeni nego i pitani za mišljenje koje će biti uvaženo. Nažalost, često se ovaj važan proces zanemaruje, a javnost uključuje tako da bi se zadovoljila puka zakonska obaveza i formalnost bez da se potrebe građana uzimaju u obzir.

Učestvovanje ili participacija je kompleksan koncept. Kao dio javne i političke kulture ovaj pojam shvatamo kao proces uključivanja kroz zakonski definisane, formalne demokratske metode koje treba da omoguće građanima da utiču na odluke koje će dalje imati uticaj na više osoba. S obzirom na kritike upućene raznim političkim instancama da koriste svoj položaj zarad uskih korporativnih, privatnih i elitističkih interesa, a na štetu zajedničkih i osnovnih potreba opšte populacije javlja se potreba da se učestvuje u raspravi o svim pitanjima bitnim kako za lokalne zajednice tako i za društvo u cjelini. Participacija otvara mogućnost pojave ne-državnog, ne-privatnog aktera u odlučivanju. Ovo je naročito vezano za raspolaganje zajedničkim resursima, poput vode, gdje lokalna zajednica smatra da polaže pravo na upravljanje istim iako se tom odlukom utiče i na širu zajednicu.

Danas, građanske inicijative predstavljaju veoma važan možda i jedini vidi otpora koji može značajnije da utiče na donosioce odluka što ćemo i pokušati prikazati u ovom radu. Važan aspekt je i proces učenja i dijeljenja iskustava kroz koji jedna inicijativa prođe jer na taj način ohrabruju druge da koriste ovaj mehanizam. Suština je da sami u što većoj mjeri koristimo svoja građanska i politička prava, a građanske inicijative su odličan mehanizam putem kojeg ih možemo ostvariti. U ovom radu ćemo predstaviti i primjere formalnih i neformalnih građanskih inicijativa na osnovu kojih ćemo pokazati kako u praksi izgleda primjena ovog mehanizma. Također, želimo da predstavimo i svakodnevne borbe koje govore upravo suprotno od uvriježenog mišljenja kako smo neaktivni, bezvoljni i bez vizije. To je omaž svim našim „malim“ pobjedama te jednostavan pregled potrebne dokumentacije i svih koraka koje moramo poduzeti kako bismo pokrenuli jednu građansku inicijativu.