Zeleni grad – Okolišna pravda

Zeleni vjeruju da je dobar kvart onaj u kojemu nema smeća, gdje je zrak čist i nema mnogo buke. Također, smatraju da svatko ima pravo živjeti na takvom mjestu, bez obzira na imovinski status, boju kože, nacionalnu ili vjersku pripadnost...

Jedan od glavnih faktora koji definiraju privlačnost gradskog života je stanje
njegove prirode, a ne kao nekad, razina industrijalizacije, visina nebodera ili gustoća
prometa. Čisti zrak i voda, pristup zelenim površinama i udaljenost od bučnih cesta poželjna su mjesta i smatraju se luksuzom. U brojnim europskim gradovima nastaju i ekološka geta u kojima siromašniji, često iz etničkih manjina, žive u neboderima pokraj smetlišta, uz otvorene kanale, uz autoceste ili nadomak nuklearnih elektrana.
Okolišna pravda ima i globalnu dimenziju: međunarodne korporacije sele proizvodnju
u razne afričke i azijske zemlje gdje zagađuju njihov nedirnuti okoliš. Europski zeleni protive se okolišnoj segregaciji. Svi stanovnici gradova širom svijeta imaju pravo živjeti u dobrom kvartu - gdje je zrak čist i bez buke, a na ulicama nema smeća. Čišći okoliš nosi sa sobom višu kvalitetu življenja i nove mogućnosti za lokalni razvoj. Sudeći po istraživanjima o razini zadovoljstva životom u europskim gradovima - najčišći su gradovi istodobno i najsigurniji.

Jeste li znali?

70% svjetskog elektroničkog otpada završi u okolici grada Guiyu na jugu Kine. Svake
godine tu se bacaju milijuni tona ekrana, printera, mobilnih telefona... Na obradi tog opasnog otpada radi 153.000 siromašnih ljudi, uključujući i djecu. Zarađuju tri američka dolara na dan radeći u ekstremno opasnim uvjetima za zdravlje i okoliš. Obrada istog otpada u SADu koštala bi deset puta više. U najzagađenijim mjestima u Engleskoj živi
četiri puta više ljudi iz etničkih manjina negoli u nezagađenim mjestima.

Izvor: www.zelenenovine.com / Tomislav Toth - Zeleni grad nove generacije

Foto: https://cdnuploads.aa.com.tr

Comments are closed.