Male akcije velikog uticaja – taktički urbanizam

Taktički urbanizam je pristup urbanom planiranju po principu "uradi sam". Bazira se na ideji da svako može uraditi nešto značajno za gradski prostor ne čekajući na odluke "odozgo".

Urbani planeri i gradske vlasti su često preokupirani stvaranjem velikih, transformativnih promjena u izgrađenom okruženju. Iako su stadioni, muzeji, veliki parkovi i kongresni centri važni objekti, često privlačne spoljašnosti - takvi projekti zahtjevaju značajno ulaganje vremena, kako političkog, društvenog i finansijskog kapitala. Osim toga, ne može se garantovati njihova dugoročna ekonomska ili društvena korist.

Prilikom realizacije različitih planova, građane/ke obično pozivaju da se uključe u proces koji je u osnovi neprimjeren: umjesto da ih pozovu da doprinesu malim promjenama na nivou svog naselja ili stambenog bloka, od građana/ki se traži da daju komentare na prijedloge koji često nisu povezani sa njihovim interesima ili na te prijedloge imaju veoma mali uticaj. U nastojanju da se stvore rezilijentna* naselja, gradovi i gradske zone, savladavanje izazova koji su svojevrsni ovom "javnom" procesu i dalje je teško. Srećom, postoje alternativne taktike koje se mogu koristiti.

Unapređenje gradova, kako bi bili kvalitetniji za život, obično počinje na nivou ulica, blokova ili zgrada. Iako intervencije većih razmjera svakako imaju svoje mjesto, sve više se praktikuju manja unapređenja kao način ulaganja. Ovaj pristup omogućava lokalnim akterima da testiraju nove koncepte prije nego što preuzmu značajnije političke i finansijske obaveze. Nekad sankcionisane, a nekad ne, ove akcije se često nazivaju "gerilski urbanizam", "pop-up urbanizam", "popravka grada" ili "uradi sam" urbanizam.

*Urbana rezilijentnost je sposobnost gradskog sistema da sa ekonomskog, socijalnog, političkog i aspekta fizičke infrastrukture podnese šokantne situacije, ali da ipak zadrži osnovne funkcije i strukturu. (www.resilientcity.org)

Preuzeto iz publikacije Smjernice za oživljavanje javnih prostora sa www.expeditio.org.

Comments are closed.