JAVNI UVID: Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana naselja Paprikovac – Petrićevac – zona ,,A”

Obavještavamo građane da je u toku javni uvid na Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana  naselja Paprikovac - Petrićevac – zona  ,,A", te će javni uvid trajati do 30.12.2017. godine. Nacrtom plana je obuhvaćen prostor koji se nalazi uz ogranak Majevičke ulice, a ukupna površina koja obuhvata područje izmjene Plana iznosi 0,23 ha.

Razlog za pokretanje inicijative za izmjenu Plana se ogleda u potrebi vlasnika, Miloša Pejakovića, za usaglašavanjem planskog rješenja sa novonastalim potrebama, odnosno sa stanjem na terenu, kako i okolnostima vezanim za imovinsko-pravne odnose.

Plan je na javni uvid izložen svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u periodu od 8.00 do 16.00 časova u:

  1. prostorijama preduzeća ,,Geoput "d.o.o  Banjaluka, Kralja Nikole 13,
  2. prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluka,
  3. prostorijama Mjesne zajednice Petrićevac (Kupreška 23 , 051/355-141).

Prikaz obuhvata možete pogledati ovdje, tekstualni dio plana možete pogledati ovdje. Naš prijedlog forme obrasca za davanje komentara možete pogledati ovdje. Trenutno važeći regulacioni plan možete pogledati ovdje.

Pozivamo sva zainteresovana lica, vlasnike nekretnina, korisnike prostora i učesnike u njegovoj izgradnji i uređivanju da dostave svoje  komentare, prijedloge i sugestije na planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu.

Komentari, prijedlozi i sugestije se mogu dostaviti Gradskoj upravi Grada Banjaluka – Odjeljenje za prostorno uređenje u formi dopisa do 30.12.2017. godine.

Comments are closed.