Javni poziv: Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Branka morače, Radoja Domanovića, Bolanog Dojčina, Kozarske i lijeve obale rijeke Vrbas (,,Jug 6″)

Pozivamo građane da do 07. septembra daju svoje prijedloge za lokaciju za koju je donesena Odluka izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Branka Morače, Radoja Domanovića, Bolanog Dojčina, Kozarske i lijeve obale rijeke Vrbas (Radni nyziv ,,Jug 6") (Službeni glasnik Grada Banjaluka br. 26/17).

Izmjenom plana će biti obuhvaćen prostor u površini od 0,34 ha koji se nalazi uz ulicu Duška Trifunovića i grafički je prikazan na karti koja će biti izložena u prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluka i prostorijama Mjesne zajednice ,,Kočićev Vijenac".

Sugestije i prijedlozi se mogu dostaviti Gradskoj upravi – Odjeljenju za prostorno uređenje, u formi dopisa.

Obuhvat izmene dijela regulacionog plana možete pogledati ovdje, grafički prikaz lokacije možete pogledati ovdjePrijedlog forme za dostavljanje komentara možete pogledati ovdje.

Inicijativa za izmjenu dijela Regulacionog plana, pokrenuta je od strane Babić Katarine i Milošević Dušana (inicijative su podnesene pojedinačno) iz Banjaluke kao vlasnika i korisnika predmetnog prostora. Razlog za pokretanje inicijative za izmjenu Plana se ogleda u potrebama vlasnika i korisnika ovog zemljišta za drugačijom namjenom i organizacijom prostora, a u cilju stvaranja pretpostavki za ekonomsku opravdanost izgradnje na ovom lokalitetu.

Predloženim rješenjem podnosioca Babić Katarine zadržala bi se spratnost višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na zapadnom dijelu parcele, dok bi se na objektu planiranom na istočnom dijelu parcele povećala spratnosti sa Po+P+3 i Po+P+4 na Po+P+4+Pe i Po+P+5+Pe (objekat bliže planiranom mostu-vijaduktu preko rijeke Vrbas). Zahtjev Milošević Dušana odnosi se na promjenu namjene iz individualnog u višeporodični stambeni objekat, povećanje spratnosti sa Po+P+2 na Su+P+2+Pe, te povećanje horizontalnih gabarita.

Comments are closed.