JAVNI POZIV: Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana stambenih naselja Lazarevo 1,2 i 3 u Banjaluci

Pozivamo građane da do 10.04.2018. godine daju svoje prijedloge za lokaciju za koju je donesena Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana stambenih naselja Lazarevo 1,2 i 3, u Banjaluci (''Sl.gl. Grada Banjaluka'' broj 6/18).

Izmjenom plana će biti obuhvaćen prostor u površini od 0,12 ha koji se nalazi uz ulicu Knjaza Miloša, a odnosi se na k.č. br. 1053, 1054, 1055 i 1056, k.o.Budžak (n.p.) i grafički je prikazan na karti koja će biti izložena u prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluka i prostorijama Mjesne zajednice ''Lazarevo 1'', petnaest dana od dana objavljivanja.

Inicijativa za izmjenu dijela Regulacionog plana pokrenuta je od strane Kovačević Miše iz Banjaluke. Razlog pokretanja inicijative je usklađivanje sa novonastalim potrebama vlasnika, odnosno zahtjevom da se predmetni lokalitet uskladi sa njegovim razvojnim planovima i interesima, a što podrazumijeva pozicioniranje još jednog objekta višeporodičnog stanovanja na građevinskoj parceli, pored već planiranog.

Sugestije i prijedlozi se mogu dostaviti Gradskoj upravi – Odjeljenju za prostorno uređenje, u formi dopisa.

Grafički prikaz lokacije možete pogledati ovdje. Naš prijedlog forme obrasca za davanje komentara možete pogledati ovdje.

Comments are closed.