JAVNI POZIV: Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana privrednog kompleksa “Medeno polje”

Pozivamo građane da do 6. marta daju svoje prijedloge za lokaciju za koju je predviđena izmena Odlukom o izradi izmjene dijela Regulacionog plana privrednog kompleska "Medeno polje", (Službeni glasnik Grada Banjaluka, broj 4/17).

Izmjenom Plana će biti obuhvaćen prostor koji se nalazi između ulica Veljka Mlađenovića, Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i željezničke pruge Sunja - Doboj, a grafički je prikazan na karti koja je izožena u prostorijama Gradske uprave grada Banjaluka i prostorijama Mjesne zajednice Ada.

Sugestije i prijedlozi se mogu dostaviti Gradskoj upravi – Odjeljenju za prostorno uređenje, u formi dopisa.

Obuhvat izmene dijela regulacionog plana možete pogledati ovdje, grafički prikaz lokacije možete pogledati ovdje. Prijedlog forme za dostavljanje komentara možete pogledati ovdje.

Predmet ove izmjene je predstavlja područje koje se nalazi u naselju Ada, u južnom dijelu nekadašnjeg industrijskog kompleksa "Incel". Inicijativa za izmjenu Plana je pokrenuta od strane preduzeća "DE-MI-PROMET" d.o.o. iz Banjaluke.

Važećim Planom iz 2014. godine na ovoj lokaciji je predviđena gradnja poslovnih objekata (poslovni, skladišni, prodajni i uslužni), spratnosti od P+1 do P+3.

Predložene izmjene se odnose na izgradnju višeporodičnih stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata spratnosti do P+4 i P+6, kao i rekonstrukciju postojećeg poslovnog objekta odnosno njegovo zadržavanje i prenamjenu u "rejonski centar" sa sadržajima trgovine (tržni centar, market i sl.), uslužnih djelatnosti, sporta i rekreacije i poslovanja sa dogradnjom poslovnog dijela spratnosti do Po+P+5.Osim građevinskih parcela planiranih za izgradnju stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, površina od 2325 m2 predmoženim rješenjem planirana je kao zona za posltavljane sportskih terena, dječijih igrališta i sl.

Comments are closed.