JAVNI POZIV: Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana Ada Debeljaci 5

Pozivamo građane da do 13. septembra daju svoje prijedloge za lokaciju za koju je predviđena izmena Odlukom o izradi izmjene dijela Regulacionog plana Ada Debeljaci 5, (Službeni glasnik Grada Banjaluka, broj 21/16).

Izmjenom Plana će biti obuhvaćen prostor koji se nalazi između ulica Ponirksa i Tešana Podrugovića, a grafički je prikazan na karti koja je izožena u prostorijama Gradske uprave Grada Banjaluka i prostorijama Mjesne zajednice Debeljaci.

Sugestije i prijedlozi se mogu dostaviti Gradskoj upravi – Odjeljenju za prostorno uređenje, u formi dopisa.

Obuhvat izmene dijela regulacionog plana možete pogledati ovdje, grafički prikaz lokacije možete pogledati ovdje. Prijedlog forme za dostavljanje komentara možete pogledati ovdje.

Inicijativa za izmjenu Plana je pokrenuta od strane preduzeća "Krajina klas" d.o.o. Banjaluka. Inicijativom se traži izmjena u smislu proširenja proizvodnih kapaciteta na neizgrađenom zemljištu.

Comments are closed.