Javne rasprave o nacrtima regulacionih planova

Obavještavamo građane će tri javne rasprave o nacrtima izmjene prostorno-planske dokumentacije biti održane u četvrtak, 29. septembra u sali 33 Gradske uprave.

Javna rasprava o Nacrtu izmjene dijela Regulacionog planaCentralnog dijela naselja Dragočaj i Ramići ) će biti održana sa početkom u 12.30 časova. Više informacija o Nacrtu plana možete pogledati ovdje.

Javna rasprava o Nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između Bulevara vojvode Petra Bojovića, Bulevara vojvode Živojina Mišića i rijeke Vrbas će biti održana sa početkom u 13.00 časova. Više informacija o Nacrtu plana možete pogledati ovdje.

Pozivamo sva zainteresovana lica, vlasnike nekretnina, korisnike prostora i učesnike u njegovoj izgradnji i uređivanju da prisustvuju javnim raspravama.

Comments are closed.