JAVNA RASPRAVA: Tri javne rasprave u četvrtak (13. septembra)

Obavještavamo građane da će u četvrtak (13. septembra) biti održane tri javne rasprave na nacrte regulacionih planova. Javne rasprave će biti održane u sali 33 Gradske uprave Grada Banjaluka i to:

  1. Javna rasprava o Nacrtu izmjene dijela regulacionog plana za prostor Regionalnog centra u Banjaluci sa početkom u 12.00 časova;
  2. Javna rasprava o Nacrtu izmjene dijela regulacionog plana "Paprikovac - Petrićevac" sekcija C, E, F, G i H sa početkom u 12.30 časova i
  3. Javna rasprava o Nacrtu izmjene dijela regulacionog plana stambeno-poslovnog bloka za prostor između Karađorđeve ulice, Krajiških brigada i riječice Crkvene u Banjaluci.

Pozivamo sva zainteresovana lica, vlasnike nekretnina i korisnike prostora da prisustvuju javnoim raspravama te iznesu svoje  komentare, prijedloge i sugestije na planska rješenja na zemljištu ili objektima.

Comments are closed.