JAVNA RASPRAVA: Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana za prostor Regionalnog centra

Obavještavamo građane će javna rasprava o Nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana za prostor Regionalnog centra u Banjaluci biti održana u četvrtak, 11. avgusta sa početkom u 13.30 časova u sali 33 Gradske uprave Grada Banjaluka. Nacrtom plana je obuhvaćen prostor koji se nalazi u naselju Lazarevo, u neposrednoj blizini spoja magistralnog puta M-16 Banjaluka-Gradiška i Bulevara Milutina Milankovića. Inicijativa za izmjenu Regulacionog plana je pokrenuta od strane preduzeća “OKTAN PROMET” d.o.o. iz Bijeljine. Razlog pokretanja inicijative je gradnja benzinske stanice i sličnih pratećih sadržja uz benzinsku stanicu, autopraonice, kafa i manjeg hotela ili motela. Takođe je tražena veza sa magistralnim putem, tj. ulaz-izlaz sa lokacije i povezivanje sa saobraćajnicama u neposrednom okruženju.

Prikaz obuhvata možete pogledati ovdje, tekstualni dio plana možete pogledati ovdje, a stvarni prikaz stanja na terenu možete pogledati ovdje. Trenutno važeći regulacioni plan možete pogledati ovdje.

Pozivamo sva zainteresovana lica, vlasnike nekretnina, korisnike prostora i učesnike u njegovoj izgradnji i uređivanju da dostave svoje  komentare, prijedloge i sugestije na planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu.

Comments are closed.