Građanska inicijativa Građa

Udruženja Centar za životnu sredinu, Helsinški parlament građana, Zdravo da ste i Nevid teatar su pokrenula inicijativu za uređenje javne površine u ulici Sime Šolaje, koja je poznatija pod nazivima Građevina, Građiš ili Građa.

Vjerujemo da je većina građana koja stanuje u blizini ove javne površine upoznata sa činjenicom da su 2011. godine gradske vlasti imale namjeru da od te površine naprave parkiralište sa 74 mjesta za parkiranje. Tada su se takvoj odluci prvo usprotivila djeca koja tu površinu koriste za igru, a onda su i odrasli podržali djecu, pa su gradske vlasti odustale od namjere da tu naprave parking. Tada je zamjenica gradonačelnika Jasna Brkić izjavila da na toj površini gradska administracija neće učiniti ništa što ne žele građani, pogotovo oni najmlađi. Od tada je prošlo skoro šest godina, a gradske vlasti nisu ispunile obećanje i uredili ovu javnu površinu.

Očito je da gradske vlasti nemaju namjeru pokrenuti aktivnosti na uređenju, pa je grupa udruženja odlučila da pokrene ovu temu sa mrtve tačke. Konačni cilj koji želimo postići je da se ovaj prostor uredi u skladu sa potrebama svih zainteresovanih stanovnika naselja. U toku protekle godine smo utvrdili šta su potrebe građana i izradili plan uređenja Građevine i drugih potrebnih izmjena važećeg regulacionog plana za ovo naselje. Trenutno važeći regulacioni plan za ovo područje možete pogledati ovdje.

Da bismo mogli doći do površine uređene u skladu sa potrebama stanovnika naselja, ključni faktor je učešće stanovnika u aktivnostima koje smo planirali. Do sada smo završili nekoliko aktivnosti:
– anketa o potrebama stanovnika naselja;
– javna prezentacija prijedloga plana uređenja sa diskusijom;
– period za dostavljanje primjedbi i sugestija na prijedlog plana uređenja;
– prezentacija konačnog plana uređenja;
- inicijativa ka MZ Centar 1 da zajedno sa nama pokrenu inicijativu za privremenu prenamjenu prostora iz parking prostora u dječije igralište.

Takođe, iz naših dosadašnjih razgovora sa stanovnicima naselja, zaključili smo da određeni broj građana nezadovoljan planom da se Ulica Sime Šolaje proširi na dvije kolovozne trake i da se otvori saobraćaj prema Ulici Vase Pelagića. Ovo proširenje bi vodilo daljnjem uništavanju zelenih površina, drveća i smanjivanju otvorenih i javnih površina u naselju.

Ukoliko građani nisu zainteresovani za svoje okruženje, onda će o tom okruženju odlučivati drugi, kojima interes i potrebe građana najčešće nisu na prvom mjestu. S toga pozivamo sve zainteresovane građane koji bi se uključili u inicijativu i zajedno sa nama krenuli u borbu za ovaj javni prostor da nas kontaktiraju putem e-mail adrese info@nasprostor.org.