Građani grade Građevinu: Promocija učešća građana u planiranju grada

Centar za životnu sredinu je zajedno sa udruženjima Zdravo da ste, Helsinški parlament građana Banjaluka i Nevid teatar proveo akciju pod nazivom „Građani grade Građevinu: Promocija učešća građana u planiranju grada“ u banjalučkom naselju Centar. Cilj održavanja akcije jeste informisanje i osnaživanje građana za aktivno učešće u procesu donošenja odluka, a posebno iz oblasti uređenja prostora i korišćenja javnih površina.

Slika 1

„Ovaj prostor je simbol građanske borbe za javni prostor, a poseban značaj te borbe jeste u tome što su djeca zaustavila prenamjenu prostora u parking prostor od strane gradskih vlasti. Kreativnim programom smo željeli da podsjetimo građane da borba još uvijek nije završena, te da ih pozovemo da nam se priključe“, Aleksandar Žolja, Helsinški parlament građana Banjaluka.

Slika 4

Povod za akciju jeste plan pomenutih udruženja da u narednom periodu zajedno sa građanima koji žive u neposrednoj blizini Građevine započnu proces participativnog planiranja uređenja ove javne površine u skladu sa potrebama građana, te da prema gradskim vlastima zagovaraju uređenje i opremanje u skladu sa potrebama građana.

Slika 2

„Ovom prilikom želimo da podsjetimo predstavnike Gradske uprave Grada Banjaluka da su još 2011. godine obećali opremanje ovog prostora u skladu sa potrebama građana, kao i izmjenu Regulacionog plana centralnog područja Banjaluka što se do danas nije desilo. Gradske vlasti su veoma ažurne kada su u pitanju potrebe investitora, međutim, kada su u pitanju potrebe građana brzo zaboravljaju svoja obećanja“, izjavila je Jelena Brkić iz Centra za životnu sredinu.

Slika 3

Očekujemo da gradske vlasti prepoznaju potrebe građana, te da proces učešća građana u planiranju prostora i korišćenja javnih površina učine dostupnijim građanima. Građani su kroz Građansku inicijativu za Borik i Rekreativnu zonu Banjaluka pokazali da interes značajnog broja građana postoji i da su spremni da brane javni prostor, te da se gradske vlasti ne smiju oglušiti na njihove zahtjeve.

Comments are closed.