ZELENI GRAD – Grad i spol

Jedan od najvažnijih ciljeva zelene politike jest stvaranje podjednakih mogućnosti za muškarce i žene, a jedan od načina oživotvorenja jednakosti je prikladno planiranje gradskog budžeta i javnog prostora.

Investiranje iz gradskog budžeta obično je pristrano: neki tipovi potrošnje favoriziraju žene, drugi muškarce, no nije teško pogoditi da su ovi druge češće u prvom planu. Zemlje Europske Unije imaju određene zahtjeve, a jedan od njih je i inzistiranje na jednakosti spolova u svim životnim aspektima, tako da se uvažavaju različite potrebe spolova.
Cilj je promijeniti funkcioniranje obitelji, utjecati na društveni životi i radno okruženja kako bi se postigla prava i trajna jednakost spolova. Konzervativni političari ne odobravaju takve stavove. Oni preferiraju tradicionalnu podjelu muških i ženskih uloga, pa taj raskol čine još većim. Naprimjer, pri planiranju urbanog planiranja ulaganje u dječja igrališta tretirju kao svojevrsni ženski trošak, jer se u njihovoj slici o svijetu o djeci brinu isključivo žene. Za zelene, spolna ravnopravnost je proturječje stereotipima uz istodobno  zadovoljenje potreba obiju spolova. Investicija u dječje igralište može se gledati kao
implementacija jednakosti spolova samo ako partneri, odnosno roditelji, podjednako sudjeluju u odgoju i dijele brigu oko djeteta. Pri gradnji novih sportskih objekata za mlade, treba imati u vidu da dječaci i djevojčice imaju različite potrebe pri sportskim  aktivnostima, no ne smije ih se upadljivo odvajati u zasebna igrališta.

Što možete učiniti:

  • provjerite provodi li vaš grad proračunsko financiranje prema spolu;
  • doznajte promovira li i primjenjuje vaš grad pravilnike za postizanje jednakosti spolova. Naprimjer, je li broj žena zaposlenih na prestižnim i dobro plaćenim pozicijama u gradskoj upravi blizu broju muškaraca na takvim položajima;
  • istodobno, provjerite podudara li se broj muškaraca i žena zaposlenih u slabije plaćenim profesijama, npr. na poslovima uredskih servisa ili poslovima čišćenja i održavanja;
  • poduprite nevladine udruge koje vode kampanje za spolnu jednakosti.

Izvor: www.zelenenovine.com / Tomislav Toth - Zeleni grad nove generacije

Foto: https://www.123rf.com

Comments are closed.