MZ Lazarevo 2

 

Naziv Regulacionog plana "Sl. glasnik"
RP kompleksa preduzeća „Bosanka“ 26/09
RP za dio područja naselja Derviši i Novakovići-Vujinovići 15/03
Izmjena RP za dio područja naselja Derviši i Novakovići-Vujinovići 19/08
Izmjena RP stambenih naselja Lazarevo 1, 2 i 3 9/06
Izmjena dijela RP stambenog naselja "Lazarevo 3" 18/07
Revizija RP za prostor Regionalnog centra 9/06
Izmjena dijela Regulacionog plana za prostor između ulica Branka Popovića i Despota Stefana Lazarevića, te magistralnog puta Banja Luka-Prijedor i planirane saobraćajnice u Banjoj Luci 26/09
Izmjena RP za prostor između ul. Branka Popovića i despota Stefana Lazarevića, magistralnog puta Banja Luka-Prijedor i novoplanirane saobraćajnice 27/05
Izmjena RP za prostor između Ul. Branka Popovića, magistralnog puta Banja Luka-Prijedor i Široke rijeke 2/07
RP za prostor između magistralnog puta Banja Luka-Gradiška i Ul. Ivana Gorana Kovačića 39/08
RP za prostor između magistralnog puta Banja Luka-Gradiška i Ul. despota Stefana Lazarevića 10/02
Izmjena dijela RP za prostor između magistralnog puta
Banja Luka-Gradiška i Ul. despota Stefana Lazarevića
21/11
RP "Antena" 22/04
RP za prostor između Široke rijeke i motela "Internacional" 27/05
Revizija dijela RP za dio područja naselja Derviši i Novakovići-Vujinovići 5/07
RP za prostor zone uticaja magistralnog puta M-16 Banja Luka-Gradiška na području Grada Banja Luka 39/08
Revizija RP za Prostor regionalnog centra u Banjoj Luci  22/13