Vijesti

Male akcije velikog uticaja – taktički urbanizam

Taktički urbanizam je pristup urbanom planiranju po principu "uradi sam". Bazira se na ideji da svako može uraditi nešto značajno za gradski prostor ne čekajući na odluke "odozgo". Urbani planeri i gradske vlasti su često preokupirani stvaranjem velikih, transformativnih promjena u izgrađenom okruženju. Iako su stadioni, muzeji, veliki parkovi i kongresni centri važni objekti, često…
Više

JAVNA RASPRAVA: Nacrt regulacionog plana za saobraćajni čvor na Laušu

Obavještavamo građane da će javna rasprava o Nacrtu regulacionog plana za saobraćajno čvorište na ukrštanju Karađorđeve ulice i Ulice Dr Jovana Raškovića biti održana u četvrtak, 19. aprila. Javna rasprava će biti u sali 33 Gradske uprave Grada Banja Luka, sa početkom u 12.00 časova. Pozivamo svu stručnu javnost, vlasnike nekretnina kao i sve zainteresovane…
Više

Radionica o ocjenjivanju strateških procjena uticaja na životnu sredinu

Centar za životnu sredinu i LIR Evolution su u Banjaluci 3-4. aprila 2018. godine održali radionicu o ocjenjivanju strateških procjena uticaja na životnu sredinu planova i programa. Radionici je prisustvovalo petnaest učesnika, koji su uspješno primjenili metodu ocjenjivanja i pripreme komentara na izvještaje o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Predavač Viktor Bjelić je podijelio…
Više

JAVNI UVID: Nacrt Regulacionog plana za saobraćajni čvor na ukrštanju Karađorđeve ulice i Ulice dr Jovana Raškovića

Obavještavamo građane da je u toku javni uvid na Nacrt  Regulacionog plana za saobraćajni čvor na ukrštanju Karađorđeve ulice i Ulice dr Jovana Raškovića, te će javni uvid trajati do 28.3.2018. godine. Nacrtom plana je obuhvaćen prostor koji se nalazi na ukrštanju Karađorđeve ulice sa Ulicom dr Jovana Raškovića i Ulicom Momčila Popovića, a ukupna površina koja…
Više

Važnost učešća građana u osmišljavanju prostora koji nas okružuju

Razlog zbog kojeg bi građani trebali da preuzmu aktivnu ulogu u kreiranju prostora oko nas jeste činjenica da posljednjih godina gradske vlasti nisu vodile adekvatnu politiku prostornog planiranja. Veliki broj javnih prostora je uništen, što pretvaranjem u privatnu svojinu, što izgradnjom poslovnih i stambeno-poslovnih objekata kao i neadekvatnom brigom, koja je dovela do toga da…
Više

JAVNI UVID: Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana “Malta 1”

Obavještavamo građane da je u toku javni uvid na Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana "Malta 1", te će javni uvid trajati do 30.12.2017. godine. Nacrtom plana je obuhvaćen prostor koji se nalazi uz ulicu V Kozarske Brigade, a ukupna površina koja obuhvata područje izmjene Plana iznosi 616 m2. Razlog za pokretanje inicijative za izmjenu dijela Regulacionog plana…
Više

Kako se u Derventi isključuje javnost iz procesa donošenja odluka?

Predstavnici Centra za životnu sredinu su učestvovali na javnoj raspravi na Nacrt Prostornog plana opštine Derventa do 2033. godine i javnoj raspravi na Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni na životnu sredinu Prostornog plana opštine Derventa na kojima je bio prisutan samo jedan građanin mimo predstavnika Centra za životnu sredinu. „Učešće javnosti u procesu donošenja odluka…
Više

Jeste li spremni pokrenuti građansku inicijativu?

Centar za životnu sredinu je predstavio priručnik koji građane upućuje kako da što jednostavnije i što brže pokrenu građansku inicijativu. Vrijeme je da se građani i građanke probude i umjesto kritikovanja po kafićima i društvenim mrežama preuzmu odgovornost i koriste mehanizme građanskog djelovanja, te da vrše pritisak na institucije da rade svoj posao. „Priručnik o…
Više

Javni poziv: Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Branka morače, Radoja Domanovića, Bolanog Dojčina, Kozarske i lijeve obale rijeke Vrbas (,,Jug 6″)

Pozivamo građane da do 07. septembra daju svoje prijedloge za lokaciju za koju je donesena Odluka izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Branka Morače, Radoja Domanovića, Bolanog Dojčina, Kozarske i lijeve obale rijeke Vrbas (Radni nyziv ,,Jug 6") (Službeni glasnik Grada Banjaluka br. 26/17). (more…)
Više