Vijesti

Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana “Obilićevo”

Obavještavamo građane da je u toku javni uvid na nacrt izmjene dijela Regulacionog plana "Obilićevo". Javni uvid će trajati do 26. avgusta 2019. godine. Nacrtom plana obuhvaćen je prostor uz ulicu Todora od Stalaća, a odnosi se na zemljište označeno kao k.č. 582 i 583, k.o. Banja Luka 4 (n.p) u ukupnoj površini od 0,10…
Više

Planovi za uređenje obala Vrbasa na javnom uvidu

Obavještavamo građane da je u toku javni uvid na nacrt izmjene dijela Regulacionog plana za uređenje obala Vrbasa. Javni uvid će trajati do 26. avgusta 2019. godine. Nacrtom plana za obale Vrbasa obuhvaćen je prostor na dva lokaliteta i to: Lokalitet "A" - prostor u naselju Lazarevo i Derviši između rijeke Vrbas, željezničke pruge Sunja-Doboj…
Više

Smjernice za postupanje Gradonačelnika, Gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova prilikom pripreme, izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja

U narednom tekstu pokušaćemo dati određene smjernice kojima bi se detaljnije uredio način rada Gradonačelnika, Gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova Grada Banja Luka u postupku učešća javnosti prilikom pripreme, izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Grada Banja Luka. Pod javnošću se u smislu ovih smjernica podruzumijevaju: pravna lica, udruženja građana, zainteresovana javnost i zainteresovane…
Više

JAVNI UVID: Nacrt regulacionog plana za prostor između Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, ulice Veljka Mlađenovića, ograde kompleksa “Incel-a” i desne obale rijeke Vrbas

Obavještavamo građane da je u toku javni uvid na Nacrt regulacionog plana za prostor između Bulevara vojvode Stepe Stepanovića, ulice Veljka Mlađenovića, ograde kompleksa "Incel-a" i desne obale rijeke Vrbas. Javni uvid će trajati do 13.decembra 2018. godine. Plan je na javni uvid izložen svaki dan osim subote, nedjelje i državnih praznika u periodu od 8.00…
Više

Zeleni grad – Urbana demokracija i edukacija

Biti uključen u javna pitanja jedan je od najvažnijih elemenata urbane demokracije. Zbog toga aktivno građanstvo mora biti dio obrazovnog sustava i podržano od vlasti. U mnogim je europskim regijama povjerenje javnosti u političare na niskoj razini. Ma kako široko bilo prihvaćeno mišljenje da su političari odvojeni od naroda, u stvarnosti je politika ključni element…
Više

Novi Nacrt regulacionog plana nije ponudio kvalitetnija rješenja – Gradskoj upravi Grada Banjaluka nije stalo do uključivanja javnosti u procese donošenja odluka!

Zakazivanjem ponovljene javne rasprave o Nacrtu regulacionog plana centralnog područja Banjaluke za 13 časova u ponedeljak, kada većina građana radi, Gradska uprava Banjaluka je uskratila zainteresovanoj javnosti mogućnost da se uključi u proces donošenja odluka o funkcionalnosti i izgledu Banjaluke. Iako je skupštinska sala u kojoj je održana javna rasprava bila gotovo puna, veliki broj…
Više

Bahatim pristupom planiranju grada, Banjaluka ostaje bez vrijednih javnih površina!

Simboličnom uličnom akcijom tokom koje su aktivisti Centra za životnu sredinu prolaznicima dijelili razglednice na kojima je Banjaluka u budućnosti predstavljena kao sivi, urbanizovani i betonirani grad, ukazano je na sve izraženiju opasnost od gubitka javnih prostora, a koji su posljedica lošeg prostorno-planskog razvoja ovog grada. Akcija je izvedena na posljednjoj kaldrmi u Banjaluci koja…
Više

Zeleni grad – Okolišna pravda

Zeleni vjeruju da je dobar kvart onaj u kojemu nema smeća, gdje je zrak čist i nema mnogo buke. Također, smatraju da svatko ima pravo živjeti na takvom mjestu, bez obzira na imovinski status, boju kože, nacionalnu ili vjersku pripadnost... Jedan od glavnih faktora koji definiraju privlačnost gradskog života je stanje njegove prirode, a ne…
Više

JAVNI UVID: Nacrt regulacionog plana centralnog područja Banjaluke

Obavještavamo građane da je u toku javni uvid na Nacrt regulacionog plana centralnog područja Banjaluke. Javni uvid će trajati do 1. oktobra 2018. godine. Nacrtom plana je obuhvaćen prostor koji se nalazi između ulica: Aleja Svetog Save, Vuka Karadžića, Jovana Dučića, Grčke ulice, Nikole Tesle, Kninske ulice, Bulevara cara Dušana, Kralja Petra I Karađorđevića, Zdravka Čelara, Teodora…
Više

ZELENI GRAD – Grad i spol

Jedan od najvažnijih ciljeva zelene politike jest stvaranje podjednakih mogućnosti za muškarce i žene, a jedan od načina oživotvorenja jednakosti je prikladno planiranje gradskog budžeta i javnog prostora. Investiranje iz gradskog budžeta obično je pristrano: neki tipovi potrošnje favoriziraju žene, drugi muškarce, no nije teško pogoditi da su ovi druge češće u prvom planu. Zemlje Europske Unije imaju određene…
Više