Banjaluka (p)ostaje grad automobila

Na jučerašnjoj Konferenciji o planiranju održive mobilnosti na kojoj je Grad Banja Luka predstavljao "postignuća" u kontekstu održivog transporta (BL-bike, punjače za električna vozila, info table na parkinzima kod Kraša i u Vidovdanskoj ulici i sl.) učestvovali su predstavnici Centra za životnu sredinu.

Na naše pitanje da li će Grad čekati usvajanje Plana održive mobilnosti (kao i Akcionog plana održive mobilnosti) kako bi se počelo sa konkretnim radom na ispunjavanju principa održive mobilnosti – što podrazumijeva prije svega planove i konkretne radnje na rasterećenju užeg centra grada od automobilskog saobraćaja, zatim pješačku i biciklističku infrastrukturu, poskupljenje parkinga itd. – dobili smo poražavajući odgovor. Naime, načelnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve je, parafraziramo, iznio stav da je teško iskomunicirati potrebe investitora i potrebe građana jer se budžet Grada puni od taksi koje plaćaju investitori. Ovaj “predstavnik građana” naglašava da “budžet pune zgrade i parking mjesta, a ne biciklističke i pješačke staze i zelene površine”.

Pitamo se da li Načelnik zna kako se sve puni budžet i da takse investitora ne smiju biti glavni izvor finansiranja Grada? Da li Načelnik zna da mu platu obezbjeđuju građani koji plaćaju poreze i čije interese bi zapravo trebao da štiti?

U cijeloj ovoj priči je važno naglasiti da se Banjaluka hvali aktivnostima u pogledu doprinosa održivoj mobilnosti, a u isto vrijeme planira skoro deset novih kružnih tokova u samom centru grada (RP centralnog područja Banjaluke koji je u izradi i RP “Aleja – Centra” koji će na današnjoj sjednici biti usvojen). Opšte je poznato da kružni tokovi ubrzavaju protok saobraćaja, a povećanjem protoka saobraćaja, širenjem i izgradnjom saobraćajnica se broj automobila povećava – umjesto da se smanjuje. Pitamo se, zašto onda gradske vlasti planiraju raditi Plan održive mobilnosti kad sve u praksi rade suprotno? Da li je i ovaj dokument nečiji uslov kao što je Akcioni plan zelenog grada uslov EBRD-a za kredit namijenjen izgradnji „Eko Toplane“?

Pozivamo predstavnike Grada da se počnu odgovorno odnositi prema svojim građanima te da interesi investitora ne smiju imati prednost u odnosu na interes građana ovog grada. Banjaluka postaje grad automobila što dokazuju i prostorno-planski dokumenti koji za narednih 10 godina predviđaju brojne kružne tokove, podzemne i nadzemne garaže, višespratnice i stambeno-poslovne objekte ali i jako ograničen broj kvalitetnih javnih zelenih površina i sadržaja za bicikliste i pješake. Krajnje je vrijeme da se ostvari kvalitetna i interdisciplinarna kohezija između planiranja prostora i izvođenja saobraćajne infrastrukture, gdje se prvo planira potrebna infrastruktura te se na osnovu toga planira gradnja objekata. Nažalost, trenutna situacija u gradu je takva da se „gura“ zgrada na svaku slobodnu površinu, a naknadno se rješava problem nedovoljnih kapaciteta saobraćajne i komunalne infrastrukture što za posljedicu ima smanjenje kvaliteta života u gradu i gužve koje negativno utiču na psiho-fizičko stanje građana.

Comments are closed.