Analiza klizišta

Projekat „Analiza rizika od pojave klizišta u mjesnoj zajednici Starčevica“ urađen od strane Centra za životnu sredinu je dio projekta jačanje kapaciteta Arhus centara u polju smanjenja rizika od katastrofa. Ciljevi projekta su povećanje svijesti lokalnih zajednica, jačanje kapaciteta i uloge civilnog društva i lokalnih zajednica u polju smanjenja rizika od katastrofa.

Predstavljena interaktivna karta prikazuje izgrađeni dio mjesne zajednice Starčevica u Banjaluci, i nastala je na osnovu detaljnog terenskog pregleda obuhvata te stručne analize dostupne dokumentacije. Dokumentaciona osnova za izradu prikazane interaktivne karte bile su Inženjersko-geološka i Geomehanička karta (1972), kao i satelitski snimci, koji su potom analizirani i klasifikovani korištenjem geografskih informacionih sistema (GIS).

Karta ima za cilj prikaz zoniranja urbanog područja mjesne zajednice Starčevica prema ostjetljivosti na klizanje. Jasno prikazuje zone osjetljivosti koje su dobijene na osnovu preklapanja različitih faktora u procesu pojave klizišta, potput – geoloških i litoloških karakteristika, nagiba terena, načina korištenja zemljišta, udaljenosti od vodotoka i slično. Na karti su jasno prikazana trenutno aktivna i umirena klizišta, lokacije njihovih pojava, ali je za svaku dalju i detaljniju analizu stabilnosti terena neophodno kontaktirati nadležne institucije i odjeljenja u gradskoj upravi. Takođe, moguća su odstupanja od realnih vrijednosti na terenu kao posljedica manjka dostupnosti informacija, te nedostatka zvaničnih i skorih inženjersko-geoloških analiza i projekata.

Cilj projekta pored vizualnog prikaza zona osjetljivosti na klizanje jeste podizanje svijesti javnosti na temu klizišnih procesa, kao i približavanje i aktuelizacija ove teme. Takođe, ovim putem želimo javnost umrežiti ali i uključiti u procese donošenja odluka u prostoru. Obzirom da je prikazana interakvitna karta svojevrstan nastavak projekta „Akcioni plan podizanja svijesti javnosti o smanjenju rizika od katastrofa na području grada Banjaluka“, kartom želimo postići i bolju informisanost, umreženost ali i pripremljenost javnosti na temu smanjenja rizika od katastrofa.

Projekat je finansiran od strane OSCE-a, kroz inicijativu zaštite životne sredine i sigurnosti (ENVSEC) koji predstavlja partnerstvo šest međunarodnih organizacija – OSCE, REC, UNDP, UNECE, UNEP i NATO kao pridruženi partner. Misija ENVSEC-a jeste pomoć u smanjenju rizika po životnu sredinu i sigurnost kroz jaču saradnju. ENVSEC je ovim projektom obuhvatio sedam država, i to Jermeniju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kirgistan, Moldaviju, Srbiju i Tadžikistan.