Inicijativa Naš prostor

O incijativi Naš prostor

 

Inicijativa Naš prostor je pokrenuta 2013. godine od strane Centra za životnu sredinu i nastala je kao reakcija na događaje vezane za tzv. Picin park te kao reakcija na trenutno nezadovoljavajuće stanje i način upravljanja javnim površinama u Banjaluci. Ono što je posebno alarmantno posljednih nekoliko godina je ubrzan trend planskog uništavanja urbanih zelenih površina i pretvaranje javnih površina u površine koje građani ne mogu više koristiti ili moraju platiti da bi ih koristili.

Ukoliko se nastavi sa dosadašnjim načinom upravljanja prostorom u gradu, doći će smanjenja ili potpunog nestanka funkcionalnih javnih površina u urbanom području grada, a već možemo reći da je došlo do degradacije/zapuštanja pojedinih javnih i zelenih površina. To za posljedicu ima smanjen životni standard (pravo na zdravu životnu sredinu, prostor za rekreaciju, prostor za šetnju i odmor) te mogućnosti da građani ostvaruju kvalitetnu društvenu interakciju u gradu.

Jedan od ključnih razloga zbog čega Banjaluka postaje sve neugodniji grad za život je nedovoljna uključenost građana u proces izrade i usvajanja prostorno–planske dokumentacije, prije svih regulacionih planova za pojedine dijelove grada. U proteklom periodu je to pokazao i veliki broj Banjalučana koji su svoje nezadovoljstvo iskazivali protestima, peticijama i građanskim inicijativama.

Glavni cilj ove inicijative je veća participacija građana u procesu izrade i usvajanja prostorno-planske dokumentacije, od nivoa pojedinačnih parcela, preko mjesnih zajednica, pa do teritorije grada. Želimo ne samo da zaustavimo smanjenje i uništavanje javnih prostora, nego i da povećamo njihovu ukupnu površinu i uvedemo standarde za upravljanje javnim prostorima.

Naša inicijativa se bavi otvorenim javnim i zajedničkim prostorima. Ne iz razloga jer ih smatramo kvalitativno važnijim za život građana, već zbog toga što ih je uglavnom mnogo teže i skuplje vratiti u prvobitno stanje kada se jednom unište. Zato se nadamo da će građani prepoznati važnost uključivanja u procese donošenja odluka o upravljanju prostorom u našem gradu, te da će preduzimati inicijative da zapuštenim prostorima u daju nove namjene i otvore ih prema svim građanima.