Monthly Archives: December 2018

Smjernice za postupanje Gradonačelnika, Gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova prilikom pripreme, izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja

U narednom tekstu pokušaćemo dati određene smjernice kojima bi se detaljnije uredio način rada Gradonačelnika, Gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova Grada Banja Luka u postupku učešća javnosti prilikom pripreme, izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja Grada Banja Luka. Pod javnošću se u smislu ovih smjernica podruzumijevaju: pravna lica, udruženja građana, zainteresovana javnost i zainteresovane…
Više