Monthly Archives: August 2017

Javni poziv: Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Branka morače, Radoja Domanovića, Bolanog Dojčina, Kozarske i lijeve obale rijeke Vrbas (,,Jug 6″)

Pozivamo građane da do 07. septembra daju svoje prijedloge za lokaciju za koju je donesena Odluka izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Branka Morače, Radoja Domanovića, Bolanog Dojčina, Kozarske i lijeve obale rijeke Vrbas (Radni nyziv ,,Jug 6") (Službeni glasnik Grada Banjaluka br. 26/17). (more…)
Više