Monthly Archives: May 2017

Kad se zakoni krše, kome se gleda kroz prste?

Centru za životnu sredinu je dostavljena Odluka Ustavnog suda Republike Srpske kojom se utvrđuje da Odluka o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana za prostor definisan ulicama: Vuka Karadžića, I Krajiškog korpusa, Milana Radmana, Dr Mladena Stojanovića i Kralja Petra I Karađorđevića, koju je u januaru 2016. godine donijela Skupština grada Banjaluka, nije u saglasnosti sa…
Više