Monthly Archives: October 2016

Građani grade Građevinu: Promocija učešća građana u planiranju grada

Centar za životnu sredinu je zajedno sa udruženjima Zdravo da ste, Helsinški parlament građana Banjaluka i Nevid teatar proveo akciju pod nazivom „Građani grade Građevinu: Promocija učešća građana u planiranju grada“ u banjalučkom naselju Centar. Cilj održavanja akcije jeste informisanje i osnaživanje građana za aktivno učešće u procesu donošenja odluka, a posebno iz oblasti uređenja…
Više

Građani grade Građevinu: Promocija učešća građana u planiranju grada

Centar za životnu sredinu, zajedno sa udruženjima građana Zdravo da ste, Helsinški parlament građana Banjaluka i Nevid teatar, će 8. oktobra (u subotu) provesti akciju "Građani grade Građevinu: Promocija učešća građana u planiranju grada". Akcija će biti održana u periodu od 12.00 do 17.00 časova na lokaciji tzv. Građevine, uz ulicu Sime Šolaje. (more…)
Više