Monthly Archives: May 2016

JAVNI POZIV: Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor definisan ulicama: Jovana Dučića, Pave Radana, I krajiškog korpusa i Vuka Karadžića

Pozivamo građane da do 31. maja daju svoje prijedloge za lokaciju za koju je predviđena izmena Odlukom o izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor definisan ulicama: Jovana Dučića, Pave Radana, I krajiškog korpusa i Vuka Karadžića (Službeni glasnik Grada Banjaluka, broj 10/16). Izmjenom Plana će biti obuhvaćen prostor koji se nalazi uz ulicu I…
Više