Monthly Archives: April 2016

JAVNI POZIV: Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana “Lauš 1”

Pozivamo građane da do 3. maja daju svoje prijedloge za lokaciju za koju je predviđena izmena Odlukom o izradi izmjene dijela Regulacionog plana "Lauš 1". Izmjenom Plana će biti obuhvaćen prostor koji se nalazi uz Karađorđevu ulicu. Inicijativa za izmjenu Regulacionog plana je pokrenuta od strane preduzeća "Jaćimović" d.o.o. kao vlasnika većeg dijela zemljišta u…
Više

Gradske vlasti ignorišu presudu Vrhovnog suda RS

Građanska inicijativa za Borik je razočarana odnosom gradskih vlasti Banjaluke prema građanima Borika i velikog broja građana Banjaluke koji podržavaju GI za Borik. Pozivamo predstavnike gradskih vlasti na odgovoran odnos prema građanima, jer ignorisanjem ovog problema pokušavaju da umanje prava građana i GI za Borik. Prije svih, to su predsjednik Skupštine grada Banjaluka Budimir Balaban…
Više

JAVNI POZIV: Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Bulevar cara Dušana, Omladinska, Radoja Domanovića, Branka Morače, Patre, Teodora Kolokotronisa i lijeve obale Vrbasa (radni naziv: Jug 7)

Pozivamo građane da do 28. aprila daju svoje prijedloge za lokaciju za koju je predviđena izmena Odlukom o izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica:  Bulevar cara Dušana, Omladinska, Radoja Domanovića, Branka Morače, Patre, Teodora Kolokotronisa i lijeve obale Vrbasa (radni naziv: Jug 7). Izmjenom Plana će biti obuhvaćen prostor koji se nalazi…
Više

JAVNI UVID: Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Bulevar cara Dušana, Omladinska, Radoja Domanovića, Branka Morače, Patre, Teodora Kolokotronisa i lijeve obale Vrbasa (radni naziv: Jug 7)

Obavještavamo građane da je u toku javni uvid za Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica:  Bulevar cara Dušana, Omladinska, Radoja Domanovića, Branka Morače, Patre, Teodora Kolokotronisa i lijeve obale Vrbasa (radni naziv: Jug 7), te da će javni uvid trajati do 6.5.2016. godine. Izmjenom Plana je obuhvaćen prostor koji se nalazi između…
Više

JAVNI UVID: Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Srpskih ustanika, Stevana Bulajića i potoka Jularac u Banjaluci (radni naziv: Starčevica 2)

Obavještavamo građane da je u toku javni uvid za Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Srpskih ustanika, Stevana Bulajića i potoka Jularac u Banjaluci (radni naziv: Starčevica 2), te da će javni uvid trajati do 6.5.2016. godine. Izmjenom Plana je obuhvaćen prostor koji se nalazi uz ulicu Srpskih ustanika. Sam lokalitet je…
Više

JAVNI UVID: Nacrt Regulacionog plana za prostor između Bulevara vojvode Petra Bojovića, Bulevara vojvode Živojina Mišića i rijeke Vrbas

Obavještavamo građane da je u toku javni uvid za Nacrt Regulacionog plana za prostor između Bulevara vojvode Petra Bojovića, Bulevara vojvode Živojina Mišića i rijeke Vrbas, te da će javni uvid trajati do 30.4.2016. godine. Izmjenom Plana je obuhvaćen prostor koji se nalazi između Bulevara vojvode Petra Bojovića i Bulevara vojvode Živojina Mišića i rijeke…
Više

JAVNI UVID: Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana “Jug 3”

Obavještavamo građane da je u toku javni uvid za Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana "Jug 3", te da će javni uvid trajati do 30.4.2016. godine. Izmjenom Plana je obuhvaćen prostor koji se nalazi između Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Bulevara Desanke Maksimović. Potreba za izmjenom plana uslijedila je na inicijativu Osnovne škole "Branko Radičević", kojom…
Više