Monthly Archives: January 2016

Građanska inicijativa za Borik uputila dopis Savjetu mjesne zajednice Borik 2

Građanska inicijativa za Borik je uputila dopis Savjetu mjesne zajednice Borik 2 sa zahtjevom da članovi Savjeta zauzmu zvaničan stav o planu za izgradnju crkve i pratećeg objekta na javnoj zelenoj površini i dječjem igralištu na području stambenog naselja Borik. Imajući u vidu ogromnu građansku podršku koju je GI za Borik dobila do sada, nadamo…
Više