Monthly Archives: December 2015

Građanska inicijativa za Borik uložila žalbu Vrhovnom sudu Republike Srpske

Građanska inicijativa za Borik je dostavila žalbu Vrhovnom sudu Republike Srpske. Žalba je pokrenuta zbog odluke Skupštine grada Banjaluka da odbaci prijedlog Građanske inicijative za Borik, kojim se traži da se javna zelena površina i dječje igralište sačuvaju od uništenja. Ovom žalbom tražimo da sud razmotri sve argumente GI za Borik o tome zašto Skupština…
Više

JAVNA RASPRAVA: Nacrt izmjene dijela RP “Centra-Zapad” i Nacrt izmjene dijela RP stambenog naselja Drakulić

Obavještavamo građane da će Odjeljenje za prostorno uređenje 16. decembra organizovati dvije javne rasprave, i to: o Nacrtu izmjene dijela regulacionog plana stambenog naselja Drakulić, koji se odnosi na prostor uz Drakulićku ulicu - sa početkom u 13.00 časova; o Nacrtu izmjene dijela regulacionog plana područja "Centar-Zapad", koji se odnosi na prostor uz ulicu Jovana…
Više

JAVNI POZIV: Dajte svoje prijedloge za lokacije za koje je predviđena izmjena u okviru RP “Jug 7” i RP “Starčevica”

Pozivamo građane da do 9.12.2015. godine daju svoje prijedloge za lokacije za koje je predviđena izmjena Odlukom o izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Bulevar Cara Dušana, Omladinske, Radoja Domanovića, Branka Morače, Patre, Teodora Kolokotronisa i lijeve obale Vrbasa (radni naziv: "Jug 7") i Odluka o izradi izmjene dijela Regulcionog plana stambenog…
Više