Monthly Archives: October 2015

JAVNI UVID: Nacrt izmjene dijela regulacionog plana područja “Centar-Zapad” i Nacrt izmjene dijela regulacionog plana stambenog naselja Drakulić

Od 20. oktobra do 20. novembra možete dati svoje komentare, prijedloge i sugestije na Nacrt izmjene dijela regulacionog plana područja "Centar-Zapad" i Nacrt izmjene dijela regulacionog plana stambenog naselja Drakulić. Nacrt izmjene dijela regulacionog plana područja "Centar-Zapad" Nacrtom izmjene plana obuhvaćen je prostor uz ulicu Jovana Dučića i Mihajla Pupina, a odnosi se na k.č.…
Više

JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga za izmjenu dijela RP za prostor između ulica: Branka Popovića, Despota Stefana Lazarevića, magistralnog puta Banja Luka – Prijedor i nove saobraćajnice

Obavještavamo građane da je na sjednici Skupštine grada Banjaluka održanoj 23. i 27. jula ove godine donesena Odluka o izadi izmjene dijela Reglacionog plana za prostor između ulica: Branka Popovića, Despota Stefana Lazarevića, magistralnog puta Banja Luka - Prijedor i nove saobraćajnice (Službeni glasnik Grada Banja Luka br. 19/15). Planom će biti obuhvaćen prostor koji…
Više