Monthly Archives: June 2015

Na 35. sjednici Skupštine grada Banje Luke se razmatraju regulacioni planovi za “Univerzitetski grad”, stambeno naselje “Borik”, “Centar – Istok”, “Ada – Debeljaci 7” i “Pavlovac – Krndije”

Na 35. sjednici Skupštine Grada, koja će biti održana danas, 30. juna, odbornici će razmatrati osam tačaka dnevnog reda. Pred odbornicima će se naći Prijedlog odluke o usvajanju rebalansa Budžeta Grada za 2015. godinu. Na dnevnom redu ovog zasjedanja su i Prijedlog odluke o utvrđivanju visine sredstava za stipendiranje učenika i studenata iz budžeta Grada,…
Više

Javne rasprave o regulacionim planovima

U četvrtak, 2. jula, u vijećnici Kulturnog centra Banski dvor, Odjeljenje za prostorno planiranje će organizovati javne rasprave o sledećim nacrtima regulacionih planova: Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana donjeg toka slivnog područja potoka Jularac (grafički i tekstualni dio) - u 13.00 časova; Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana "Jug 2" - u 13.30 časova; Nacrt izmjene dijela…
Više

Na 33. sjednici Skupštine Grada se raspravljalo o pet inicijativa za izmjene regulacionih planova

Dana 16.5.2015. godine je održana 33. sjednica Skupštine Grada Banja Luka na kojoj su na dnevnom redu bile inicijaive građana za izmjene Regulacionog plana Starčevica, Regulacionog plana Ada Debeljaci 8, Regulacionog plana za prostor zone uticaja magistralnog puta, Regulacionog plana za prostor između ulica: Knjaza Miloša, Prote Nikole Kostića, nove trase ulice Ilije Garašanina, i…
Više

Na 33. sjednici Skupštine Grada se raspravljalo o Odlukama za izradu izmjene djelova Regulacionih planova “Starčevica 2” i “Jug 7”

Dana 16.6.2015. godine je održana 33. sjednica Skupštine grada Banje Luke. Na dnevnom redu kao tačka 3 je bila ODLUKA o izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Srpskih ustanika, Stevana Bulajića i potoka Jularac (radni naziv: Starčevica 2) (Službeni glasnik Grada Banje Luke, br. 23/07). Pod tačkom 4 se raspravljalo o ODLUCI o…
Više

JAVNI POZIV: Odluka o izradi plana parcelacije za izgradnju poslovnog kompleksa u Ramićima

Obavještavamo građane da je na sjednicama Skupštine grada Banje Luke održanim 3.4., 6.4. i 16.4.2015. godine donesena Odluka o izradi izmjene dijela Plana parcelacije za izgradnju poslovnog kompleksa u Ramićima u Banjoj Luci (''Sl.gl. Grada Banjaluka'' br. 9/15). Izmjenom plana će biti obuhvaćen postor koji se nalazi u naselju Ramići, a odnosi se na k.č. br. 462/2,…
Više

JAVNI POZIV: Izrada izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja Drakulić

Obavještavamo građane da je na sjednicama Skupštine grada Banje Luke održanim 3.4., 6.4. i 16.4.2015. godine donesena Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana stambenog naselja Drakulić u Banjoj Luci (''Sl.gl. Grada Banjaluka'' br. 9/15). Izmjenom plana će biti obuhvaćen postor koji se nalazi uz Drakulićku ulicu, a odnosi se na k.č. br. 180/1, 180/2, 181/1,…
Više