Monthly Archives: February 2014

Nema novih zelenih površina

BANJALUKA - Programom zajedničke komunalne potrošnje u ovoj godini nije planirana izgradnja novih zelenih površina, već samo redovno održavanje postojećih, za šta je predviđeno 1.900.000 KM. "U narednom periodu će biti vršeno orezivanje stabala, prored i podizanje krošanja, uklanjanje suvih grana, sječa suvih stabala, te zamjena kolja i pokidanih veza u mladim drvoredima", rekao je…
Više