Monthly Archives: November 2013

Centar za dozvole u Administrativnoj službi Grada Banja Luka

U okviru Odjeljenja za prostorno uređenje u Administrativnoj službi Grada Banja Luka djeluje Centar za dozvole. U Centru za dozvole građanima Banjaluke lično ili putem telefona 051/244 473 su dostupne slijedeće informacije, publikacije i usluge: - Prostorno-planska dokumentacija (uvid u dokumentaciju i izdavanje izvoda); - Informacije i savjete potencijalnim investitorima o mogućnostima i uslovima izgradnje;…
Više

Održana stručna rasprava „Učešće građana u procesu izrade i usvajanja prostorno-planske dokumentacije“

U okviru projekta „Javni prostor kao zajedničko dobro“ koji provodi inicijativa „Naš prostor“ pokrenuta od strane Centra za životnu sredinu, u srijedu 21.11.2013. godine održana je stručna rasprava na temu „Učešće građana u procesu izrade i usvajanja prostorno-planske dokumentacije“.  Ovom skupu pored organizatora prisustvovali su predstavnici Odjeljenja za prostorno uređenje u Administrativnoj službi Grada, šefica…
Više

Javni uvid Nacrta Prostornog plana svaki radni dan do 21 čas

Na osnovu primjedbi građana tokom javne prezentacije Nacrta Prostornog plana Grada i Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana Grada, održane 12.11. u Banskom dvoru, javni uvid oba dokumenta u prostorijama preduzeća "Projekt" a.d. je produžen do 21 čas, svaki radni dan. Osim u preduzeću "Projekt" a.d. javni uvid u Nacrt Prostornog…
Više

Tri sekundarna centra za razvoj Banja Luke

Stalan pad broja stanovnika u ruralnom području i migracije prema centru grada doveli su do gašenja škola i napuštanja sela, pa je stoga planirano otvaranje sekundarnih centara u Krupi na Vrbasu, Potkozarju i Bronzanom Majdanu. U tim mjestima planirano je otvaranje novih pogona i preseljenje onih službi koje nisu povezane sa centrom grada. Ovo je predviđeno…
Više

Urbanistički plan Grada Banja Luka

Obavještava se javnost da je na sjednici Skupštine Grada Banja Luka, održanoj 30.09. i 01.10.2013. godine, donesena Odluka o izradi Urbanističkog plana Grada Banja Luka („Sl. gl. Grada Banja Luka“, br. 18/13). Planom će biti obuhvaćeno urbano područje Grada Banja Luka u površini od oko 17.900 ha i grafički je prikazano na karti koja će…
Više

JAVNI UVID:Regulacioni plan stambenog naselja uz ulicu Blagoja Parovića u Novakovićima

Obavještava se javnost da će NACRT REGULACIONOG PLANA STAMBENOG NASELjA UZ ULICU BLAGOJA PAROVIĆA U NOVAKOVIĆIMA biti izložen na ponovni javni uvid. Nacrt će biti ponovo izložen na javni uvid u prostorijama preduzeća „Urbis centar“ d. o. o. – Banja Luka (Ul. Jovana Dučića 23a), prostorijama Administrativne službe Grada Banja Luka, te prostorijama Mjesne zajednice…
Više

JAVNI UVID: Prostorni plan Grada Banja Luka na javnom uvidu

Nacrt prostornog plana se izlaže na javni uvid od 1. novembra do 1. decembra. Javna prezentacija Prostornog plana zakazana je za 12. novembar u Banskom dvoru (sa početkom u 11.00). Tekstualni dio i sinteznu kartu možete preuzeti na http://www.banjaluka.rs.ba/front/article/8513/. Prostorni plan je jedan od najbitnijih dokumenata u gradu kojim će biti definisan razvoj grada i koji…
Više