Razvoj saobraćajne infrastrukture po mjeri automobila

U Banjaluci, u Ulici Gavre Vučkovića, započeti su radovi na izgradnji parkinga za automobile na prostoru između kolovoza i pješačke i biciklističke staze. Izvođač radova je uklonio travnati sloj i stabla, te će na ovaj način biti uništena još jedna zelena površina, a koja je štitila pješake i bicikliste od nesavjesnih vozača. Prema informacijama koje smo dobili od jednog od radnika koji izvode radove, planirano je da se na tom prostoru postave betonske ploče. (more…)

“Naš grad, naša scena” - Regionalni projekat posvećen kreativnoj transformaciji javnih gradskih prostora

Centar za životnu sredinu je započeo realizaciju regionalnog projekta ‘Naš grad, naša scena’. Cilj aktivnosti koje ćemo provoditi u Banjaluci je da provedemo seriju kreativnih, socijalno angažovanih intervencija, u skladu sa prijedlozima korisnika tih prostora, a u saradnji sa kreativcima iz oblasti urbanog dizajna i umjetnosti. (more…)

Građani grade Građevinu: Promocija učešća građana u planiranju grada

Centar za životnu sredinu je zajedno sa udruženjima Zdravo da ste, Helsinški parlament građana Banjaluka i Nevid teatar proveo akciju pod nazivom „Građani grade Građevinu: Promocija učešća građana u planiranju grada“ u banjalučkom naselju Centar. Cilj održavanja akcije jeste informisanje i osnaživanje građana za aktivno učešće u procesu donošenja odluka, a posebno iz oblasti uređenja prostora i korišćenja javnih površina. (more…)

Građani grade Građevinu: Promocija učešća građana u planiranju grada

Centar za životnu sredinu, zajedno sa udruženjima građana Zdravo da ste, Helsinški parlament građana Banjaluka i Nevid teatar, će 8. oktobra (u subotu) provesti akciju “Građani grade Građevinu: Promocija učešća građana u planiranju grada”. Akcija će biti održana u periodu od 12.00 do 17.00 časova na lokaciji tzv. Građevine, uz ulicu Sime Šolaje. (more…)