Javni poziv: Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana stambeno- poslovnog bloka izmedju Karadjordjeve ulice, Krajiskih brigada i rijecice Crkvene

Pozivamo građane da do 30. avgusta daju svoje prijedloge za lokaciju za koju je donesena Odluka o izradi izmjene dijela Regulacionog plana stambeno-poslovnog
bloka za prostor između Karađorđeve ulice, Krajiških brigada i riječice Crkvene u
Banjaluci. (Službeni glasnik Grada Banjaluka br. 26/17). (more…)